Verkoopvoorwaarden & Gegevens

STIJLNR4 is een geregisteerde merknaam en is eigendom van KvK 75538253. BTW nr. NL860316749B

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen STIJLNR4 en de klant.
2. Door bij STIJLNR4 een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van STIJL
3. STIJLNR4 behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW)

Exclusief de verzend- en verwerkingskosten naar het buitenland.
2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.a.v. STIJLNR4 BV onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3: Levering
1. Bij leveringen in Nederland boven de € 100,- komen de verzendkosten voor rekening van STIJLNR4,.

Onder de 100,- hebben wij vaste verzend kosten a 7,25

2. Bij leveringen naar het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant, zie hieronder de ‘verzendkosten’.

3. STIJL NR 4 streeft ernaar de producten binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de bestelling te versturen via Post NL. Voor een late bezorging die ontstaan is door vertragingen bij de desbetreffende bezorgingsdienst kan STIJLNR4 niet aansprakelijk worden gesteld.

4. STIJLNR4 is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat STIJLNR4 toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

5. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 5 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Bezorgkosten van een nalevering zijn in zijn geheel voor STIJLNR4

2. Alle aanbiedingen van STIJLNR4 zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer leverbaar is.

3.  Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen alsmede gegevens betreffende kleuren, afmetingen, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. STIJLNR4 doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

2. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn kunnen in overleg met ons door een van onze merken gerepareerd worden. Indien reparatie niet mogelijk is, zal in overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

3. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling moet je een eventuele ruiling of retour aanmelden voor retour per e-mail: info@stijlnr4.nl, en hierin mededelen dat zij de bestelling retour zendt. Daadwerkelijke fysiek retour zenden moet ook binnen deze termijn plaats vinden. Bij elke retourzending graag een email sturen met reden.

5. Het geretourneerde artikel dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, ongedragen, dus met alle tags aan het artikel onbeschadigde doos en in de originele verpakking, inclusief tissue paper. STIJLNR4 behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn.

6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Het retourgestuurde dient ten allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Bij een terechte klacht of manco worden deze kosten vergoed, dit is ter beoordeling aan STIJLNR4 , we betalen terug via mollie payments het aankoopbedrag minus de verzendkosten

7. Sale items mogen niet retour.

Alle door STIJLNR4 geleverde producten blijven eigendom van STIJLNR totdat de klant aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Aankopen via instagram gelden de voorwaarden winkel , zie kassabon.

Artikel 8: Garantie

Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met STIJL NR4 retourneren en zal STIJLNR4 het product ruilen of repareren. Voor sieraden is dit 6 maanden en kleding idem.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door STIJLNR4 . Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: info@stijlnr4.nl
STIJLNR4 zal in dat geval z.s.m. telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aan STIJLNR4 kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.

2. STIJLNR4 zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt STIJLNR4 maximaal het aankoopbedrag.

3. STIJLNR4 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. STIJLNR4 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy

Op de website van STIJLNR4 wordt u gevraagd een aantal persoon/bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. Voor informatie zie privacy verklaring onderaan de pagina.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STIJLNR4 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.


Levertijd van uw bestelling

Alle bestellingen worden binnen 1-3 dagen verwerkt en verzonden, met uitzondering van weekend- en feestdagen en vakantie. Mocht een artikel niet voorraadig zijn dan kan het wat langer duren , we stellen je hiervan op de hoogte.

Retouradres

STIJLNR4

kerkplein 4

3972EK Driebergen Rijsenburg

t.a.v Edith

Betalen van uw bestelling

Je kunt je bestelling betalen via iDEAL, credit card of vooraf overmaken via je bank of betalen via de betaalmogelijkheden , er zijn geen kosten aan verbonden met IDEAL.

Er zijn alleen extra kosten verbonden aan betalen creditcard

OVERMAKEN PER BANK

Kies je overmaken per bank ? onze bank gegevens

STIJLNR4 BV is NL 96 KNAB 0259673870

Overig

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij horen het graag als je niet tevreden bent en willen dan samen met jou naar een oplossing kijken.  Stuur via ons  een mail naar ons en omschrijf de klacht.

Driebergen Rijsenburg 2022